Hero Image
24 January 2019 - 25 January 2019
Fiskebäckskil, Sweden
Maritima klustrets årskonferens 2019

Forskare eller startup - pitcha din idé eller företag


Är du ett innovativt start-up företag eller har en innovativ affärsidé inom det maritima området och finns i Västra Götalandsregionen? Välkommen att anmäla dig till start-up pitchen på konferensen.  Du får 5 minuter att presentera din affärsidé eller ditt företag inför en jury och publiken bestående av investerare och företrädare för den maritima sektorn. Priset till bästa start-up pitch är en ”business prep” från Innovatum i Trollhättan. Hos Innovatum Startup får du utveckla din affärsidé under sex månader. Det blir en kickstart med erfarna affärscoacher, tillgång till värdefulla kontakter, konsultinsatser av partners och rätt vägar till finansiering, allt i en kreativ miljö med andra start-ups och entreprenörer. Vinnaren presenteras under middagen samma dag.

Är du forskare, doktorand eller masterstudent i Västra götalandsregionen och har ett projekt inom det maritima området eller en idé för kommersialisering? Välkommen att anmäla dig till forskarpitch. Du får presentera ditt projekt på konferensen inför entreprenörer, företag och andra forskare inom den maritima sektorn. Presentationen ska vara på 5 minuter och en jury utser bästa presentation. Vinnaren får rådgivning hos innovationskontor. Vinnaren presenteras på middagen samma dag.

Så här gör du: anmäl dig till konferensen och skicka även ett mail med 4-5 rader om ditt företag, projekt eller idé till annette.graneli@ri.se senast den 14 januari. Mer information finns också när du registrerar dig.

Registration

Closed since 18 January 2019

Location

Fiskebäckskil, Sweden

Organised by

Meetings

Participants 110
Meetings 65

Participants

Norway 1
Sweden 149
Total 150

Participants

Start-up 16
Industri 13
SME 10
Universitet 33
Myndighet 18
Organisation 23
Konsult 7
Annat 30
Total 150