24 Jan 2019 - 25 Jan 2019 / Fiskebäckskil, Sweden
Hero Image
24 Jan 2019 - 25 Jan 2019
Fiskebäckskil, Sweden
Maritima klustrets årskonferens 2019

Forskare eller startup - pitcha din idé eller företag


Är du ett innovativt start-up företag inom det maritima området och
finns i Västra Götalandsregionen? Välkommen att anmäla dig till start-up pitchen på konferensen.  Du får 5 minuter att presentera din affärsidé eller ditt företag inför en jury och publiken bestående av investerare och företrädare för den maritima sektorn. Priset till bästa start-up pitch är en ”business prep” från Innovatum i Trollhättan. Hos Innovatum Start-up får du utveckla din affärsidé under sex månader. Det blir en kickstart med erfarna affärscoacher, tillgång till värdefulla kontakter, konsultinsatser av partners och rätt vägar till finansiering, allt i en kreativ miljö med andra start-ups och entreprenörer. Vinnaren presenteras under middagen samma dag.

Är du forskare, doktorand eller masterstudent i Västra götalandsregionen och har ett projekt inom det maritima området eller en idé för kommersialisering? Välkommen att anmäla dig till forskarpitch. Du får presentera ditt projekt på konferensen inför entreprenörer, företag och andra forskare inom den maritima sektorn. Presentationen ska vara på 5 minuter och en jury utser bästa presentation. Vinnaren får en skärgårdsupplevelse och rådgivning hos innovationskontor. Vinnaren presenteras på middagen samma dag.

Så här gör du: anmäl dig till konferensen och skicka även ett mail med 4-5 rader om ditt företag, projekt eller idé till annette.graneli@ri.se senast den 17 december. Mera information finns också när du registrerar dig.

Location

Fiskebäckskil, Sweden

Organised by