24 Jan 2019 - 25 Jan 2019 / Fiskebäckskil, Sweden

Agenda

The event agenda's time zone is CET.

Thu
24 Jan 2019
10:00 – 12:00
Buss från Centralstationen i Göteborg (föranmälan krävs)

Du kan anmäla dig när du registrerar dig.

12:00 – 13:00
Registrering och mingellunch på Gullmarsstrand Hotell & Konferens
13:00 – 13:15
Inledning

Jessica Hjerpe-Olausson, Maritim expert, Västra Götalandsregionen samt ordförande i Maritima klustret i Västsverige och Malin Skog, ordförande i Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk inleder konferensen.

13:15 – 14:20
Keynotes – Session 1

13.15 – 13.40 Hållbarhet är det nya svarta - och blått är det nya gröna

Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige.

13.40 – 14.00 Våra framtida hav: möjligheter och blå tillväxt

Linnea Engström är EU-parlamentariker sen 2014. Hon är vice ordförande i fiskeriutskottet och suppleant i både miljöutskottet och jämställdhetsutskottet.  

14.00 – 14.20 Inspiration från energibranschen

Martin Edlund, vd Minesto berättar om bolagets utvecklingsresa från Saab-spinoff till ledande utvecklare inom den globala energiomställningen.

Keynote Speech
14:35 – 15:20
Mingel och matchmaking – Session 1

15 min matchmaking, bokas online via hemsidan fram till och under konferensdagarna.

B2B Meetings
15:30 – 16:10
Session 2

15.30 - 15.50 Keynote - Diskussion

Mattias Goldmann, VD Fores

Linnea Engström, EU- parlamentariker

Martin Edlund, VD, Minesto

15.50 - 16.10 Framtiden för blå näringar – rapport om affärspotentialen
Maritima klustret i Västsverige har tagit fram en rapport som beskriver affärspotentialen och framtidstron i Västsverige för de biomarina näringarna, som på olika sätt nyttjar marina råvaror.  På konferensen presenteras materialet för första gången. Rapporten riktar sig till investerare och finansiärer men också beslutsfattare och myndighetspersoner.

16:10 – 16:30
Diskussion – Hur tillvaratar vi potentialen hos de blå näringarna och hur kan vi accelerera utvecklingen om en hållbar blå tillväxt?

Medverkar gör följande: 

Anders Tykesson, finanschef på Länsförsäkringar Göteborg-Bohuslän. 

Christine Bjärkby, ansvarig tillväxtkapital & affärsutveckling, Connect Sverige. Christine är även styrelseledamot i European Business Angel network och sitter i Advisory Board för NordicBAN. 

Anna Aspgren, IDA-nätverket (Investing Dedicated Angels) som är ett nätverk av 44 kvinnliga investerare i hela Sverige. 

Martin Wänblom, VD Innovatum Science Park

Diskussionsledare: Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst.

16:30 – 18:00
Pitchning av forskning och företagsidéer inför jury

Intresseanmälan gör du när du registrerar dig.


Jury till forskarpitch:

Robin Teigland, Professor i företagsekonomi, inriktning strategi & digitalisering, Chalmers.

Fredrik Gröndahl, universitetslektor i vatten och miljöteknik, KTH.

Tore Sveälv, affärsutvecklare, GU-Ventures

Johan brink, universitetslektor på institutet för innovation och entreprenörskap, Göteborgs Universitet

Jury till start-up pitch:

Kenneth Johansson, VD Innoenergy Scandinavia.

Anders Tykesson, finanschef på Länsförsäkringar Göteborg-Bohuslän.

Elin Karlsson, kontorschef och rådgivare Almi Väst.

Martin Wänblom, VD Innovatum Science Park.

Anna Aspgren, IDA-nätverket.

Hans-Olof Ståhlgren, samordnare Landsbygdsnätverket.

Pitching
18:15 – 19:00
Mingel och matchmaking – Session 2

15 min matchmaking, bokas online via hemsidan fram till och under konferensdagarna.

B2B Meetings
19:00 – 21:00
Middag och presentation av vinnare från pitchningenFri
25 Jan 2019
08:30 – 08:45
Summering av dag 1

Kristina Jonäng, ordförande Regionutvecklingsnämnden och ledamot i Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen, inleder dag 2.

08:45 – 09:30
Innovationsmöjligheter och teknikutmaningar i den maritima branschen

Det finns många möjligheter för innovation inom våra maritima näringar. Både för de verksamheter som bedrivs till havs och de som bedrivs på land. Under denna morgontimme kommer vi samla flera aktörer för ett samtal om möjligheter och utmaningar. Vilka är nyckelfaktorerna för att kunna skala upp de blå näringarna? Och hur kan kompetenser från andra branscher bidra till innovation och teknikutveckling?

Deltagare

Erik Råwall, Global Segment Manager, Marine and Ocean Management, SKF Marine

Gabriel Strängberg, CEO, Seatwirl

Matilda Olstorpe, CEO Vegafish/ Assoc. Prof. Microbiology

Dr. Martin Ragnar, R&D Director, Axolot Solutions

Peter Larsson, Advectas

09:30 – 10:00
Avfärd till Kristineberg marina forskningsstation
10:00 – 12:00
Öppet hus på Kristineberg marina forskningsstation

Välkommen till en förmiddag med öppet hus som bjuder på en mängd aktiviteter och stationer där du kan lära dig mer om initiativ i regionen som ska bidra till blå tillväxt. Några hålltider finns dock. Se karta för placering av montrar.

Utställning, presentation i montrar 10.00 - 12.00 | Stationer att se

  • Kristineberg Marine Research and Innovation Centre
  • Test Site Akvamarine
  • Test Site Skagerrak
  • Scary Seafood

10:00 – 10:30
Mingel och matchmaking – Session 3

15 min matchmaking, bokas online via hemsidan fram till och under konferensdagarna.

OBS! Kör parallellt med Scary Seafood. Det betyder att deltar du på Scary Seafood kan du inte boka ett matchmaking möte under samma tid (och tvärtom).

B2B Meetings
10:10 – 10:30
Scary Seafood

Max 70 personer, först till kvarn.

Scary Seafood-projektet startade under 2018 och syftar till att ta till vara nya marina resurser i våra kustvatten som livsmedel. Nu är förstudien klar och vi presenterar den rapport som beskriver kunskapsläget för tänkbara arter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten beskriver både möjligheter och hinder för att få produkten från hav till tallrik, och fungerar som ett uppslagsverk för entreprenörer/företagare.

Presentationer i hörsalen
10:30 – 11:00
Mingel och matchmaking – Session 4

15 min matchmaking, bokas online via hemsidan fram till och under konferensdagarna.

OBS! Kör parallellt med Vattenbruk och turism. Det betyder att deltar du på Vattenbruk och turism kan du inte boka ett matchmaking möte under samma tid (och tvärtom).

B2B Meetings
10:40 – 11:00
Vattenbruk och turism

Max 70 personer, först till kvarn

Det finns ett ökat intresse för vattenbruk, både i havet och i landbaserade system. Musslor, ostron och tång odlas i allt större utsträckning och flera nya projekt har startats upp med bland annat odling av hummer och havskatt. Turistföretag har sett möjligheter i att skapa attraktiva erbjudanden med hjälp av odlade råvaror där upplevelsen stärks genom att exempelvis kombinera paddling, plockning/fiske och måltider, eller genom att kombinera odling och restaurangverksamhet. Seminariet fokuserar på hållbar lokal och regional utveckling genom en kombination av vattenbruk och turism.

Presentationer i hörsalen
11:00 – 12:00
Mingel och matchmaking – Session 5

15 min matchmaking, bokas online via hemsidan fram till och under konferensdagarna.

B2B Meetings
11:30 – 13:00
Mingellunch i foajén
Breaks (Lunch/Coffee)
13:00 – 14:30
Buss från Kristineberg till Centralstationen i Göteborg (föranmälan krävs)
The event agenda's time zone is CET.